key visual dehonians
herb

Dehonianie – Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. sercanie czarni (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, w skrócie SCJ lub SCI) – to rzymsko-katolicki klerycki instytut zakonny na prawie papieskim, założony w 1878 roku w Saint Quentin przez o. Leona Jan Dehona.

logo proces
W toku prac nad uporządkowaniem komunikacji, Dehonianie postanowili opracować profesjonalne, jednolite Corporate Identity Zgromadzenia zakonnego. Słowo „corporate” jest tu jak najbardziej na miejscu – bo to rozległe, prowadzące aktywną działalność misyjną Zgromadzenie, obejmuje 41 jednostek rozsianych po całym świecie.

Jeden z powodów rebrandingu to ujednolicenie nazwy (np. w USA "Priest of the Sacred Heart”, w Hiszpanii "Reparadores”, w Polsce „Sercanie” itp). Prace objęły zarówno oficjalną symbolikę, jak i codzienną komunikację. Oprócz herbu Dehonianie posługują się nieoficjalnym, ale bardzo lubianym, symbolem „krzyża sercańskiego”.
logo dehonians
dehonians logo
herb

   

Branding objął kompleksowy key visual i szatę graficzną materiałów – tych oficjalnych, jak i tych do codziennej komunikacji, gamę barwną, typografię oraz layout oparty o ujednolicony grid.

Symbol „krzyża sercańskiego” przyjął się jako popularny, nieoficjalny znak Zgromadzenia i w różnych wariacjach od lat jest używany przez wszystkie jednostki. Naturalnym było potraktowanie go jak logo i opracowanie jednej, „kanonicznej” wersji. Powstał też ujednolicony system nazewniczy i sposób łączenia logo z tekstem – w różnych językach i alfabetach.

dehonian website

   

   

Ważną częścią projektu było pozostawienie przestrzeni do manifestacji własnej tożsamości jednostek Zgromadzenia w różnych krajach. Umożliwiają to zarówno otwarte ramy kompozycyjne i kolorystyczne systemu, jak i miejsce na liternicze urozmaicenia komunikacji: dehoniańskie motto „with open heart and mind” pisane jest odręcznie, inaczej dla każdej jednostki.

   

logo dehonians

W użyciu było kilka wersji zakonnego herbu, niektóre bardzo ciekawe. Jednak brakowało tej jednej oficjalnej, o historycznie uzasadnionej symbolice. We współpracy z historykiem, ks. prof. dr hab. Józefem Mareckim oraz Centro Studi Dehoniani w Rzymie prześledziliśmy dokładnie historię i genezę tego symbolu. Inspiracją dla współczesnej stylizacji herbu był witraż w oknie jednego z domów zakonnych w Austrii. Na tej podstawie, po koniecznych korektach w warstwie symbolicznej, powstał projekt oficjalnego, wspólnego dla całego Zgromadzenia herbu.

Projekt zawiera też rozbudowaną stronę internetową, a raczej dwa różne serwisy, służące do komunikacji na zewnątrz i wewnątrz Zgromadzenia.

Ten pierwszy, skierowany zarowno do braci, jak i wiernych oraz osób związanych z zakonem – stanowi oficjalne, wspólne medium zakonu oraz bazę do tworzenia stron poszczególnych prowincji.
Drugi – to rozbudowany serwis do wewnętrznej komunikacji, obejmujący różnorodne funkcjonalności na różnych poziomach dostępu.

 

 

2019
Projekt czeka na ostateczne zatwierdzenie przez Zgromadzenie.
design & art direction: Marcin Wolny, Julek Wierzchowski
design: Paulina Duźniak, Tomasz Jurecki
website: Maciej Mach, Piotr Baran, Jan Drozd
prowadzenie ze strony Zgromadzenia: ks. Radosław Warenda SCJ
prowadzenie projektu: Mirosław Kliś