W 2019 zlecono nam zaprojektowanie identyfikacji wizualnej Skawiny – małego miasta i gminy na obrzeżach Krakowa.

Projekt miał być oparty o herb miejski, jednak jego przedstawienie z 1994 r. budziło wątpliwości. Przed opracowaniem SIW, ten historyczny symbol został poddany analizie historyczno-heraldycznej i na jej podstawie – gruntownie przeprojektowany.

Nowy projekt herbu, pieczęci i flagi Skawiny został w 2020 r. zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA i wprowadzony do użycia uchwałą Rady Miasta. Stanowi punkt wyjścia do Systemu Identyfikacji Wizualnej Skawiny.

 

 

Inspiracją do pokazania Skawiny była historyczna ilustracja przedstawiająca panoramę Krakowa, Kazimierza i Skawiny, z XV-wiecznej „Kroniki Świata” Hartmanna Schedla.

Przedstawione tam, sąsiadujące z królewską stolicą miasteczko wśród wzgórz nasunęło nam myśl, że dobre sąsiedztwo to ważny element tożsamości Skawiny i że nie należy się bać określenia „małe miasto” – bo można w nim odnaleźć wiele dobrego: ciszę i spokój, znajomą społeczność i małe odległości. A przy tym dobrą infrastrukturę, łatwy dostęp do dużego miasta i potencjał na rozwój.

 

 

 

 

Skawina to, w dobrym tego słowa znaczeniu, zwykłe, małe miasto. Dobrzy sąsiedzi, wszędzie blisko, łatwy dojazd, fajna szkoła, rozsądna inwestycja. Zdecydowaliśmy, że projekt też powinien być zwykły, prosty do zrozumienia i łatwy w obsłudze.
Stąd użycie najzwyklejszych fontów Arial i Times i najprostsze, „samoobsługowe" layouty, ilustracje i ikonografia.

 

 

 

 

2020

Zespół projektowy:
Julek Wierzchowski, Marcin Wolny, Paulina Duźniak