Wraz z logo opracowaliśmy oparty o siatkę modułową system oznaczeń wszystkich miejskich instytucji i jednostek Urzędu Miasta. W logotypie i miejskich materiałach został użyty krój pisma Favela autorstwa polskiego projektanta –  Mateusza Machalskiego. Na potrzeby key visuala błękit pochodzący z miejskiego herbu uzupełniliśmy dodatkowymi “śląskimi” kolorami: czarnym czerwonym i żółtym.
Rybnik, podobnie jak większość górnośląskich miast, przechodzi transformację – z miasta górniczo-hutniczego – w nowoczesny i przyjazny ośrodek miejski. Częścią tych zmian jest nowa tożsamość wizualna, ze względu na długą i bogatą historię miasta – oparta o miejską heraldykę. W 2017 władze Rybnika zleciły nam opracowanie pełnego systemu identyfikacji wizualnej, opartego o miejski herb i uwzględniającego wszystkie miejskie instytucje.
Historycznie miasto słynęło z hodowli ryb, stąd w miejskim herbie wizerunek szczupaka. Jednak sposób w jaki został narysowany w miejskim herbie, uniemożliwiał uproszczenie i stosowanie go na współczesnych nośnikach. Dlatego na potrzeby nowej identyfikacji wizualnej trzeba było opracować go od nowa. Narysowane grubszą kreską, uproszczone „logo heraldyczne” może być teraz swobodnie skalowane i umieszczane na różnych podłożach.

  

  

Nowa tożsamość wizualna Rybnika obejmuje szatę graficzną miejskich dokumentów, publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych – drukowanych i elektronicznych. W tym: urzędową papeterię i oprawę dokumentów, wzory miejskich plakatów, afiszy, ogłoszeń, folderów i informatorów, a także miejską stronę internetową. Spójne oznaczenie obejmie municypalne budynki, flotę samochodową, w tym pojazdy komunikacji miejskiej, a także gadżety, upominki i inne materiały reklamowe.

2018
Creative & art direction: Marcin Wolny
Design: Marcin Wolny, Oksana Shmygol, Tomasz Jurecki,
Paulina Duźniak
Manual: Maciej Mach, Jan Drozd
Prowadzący ze strony Klienta: Robert Cebula, Kamil Styga

Leitmotywem SIW Rybnika są ilustracje inspirowane pochodzącymi z lat
20-tych witrażami w sali posiedzeń rybnickiego ratusza. Postaci w witrażach przedstawiają alegorie dziedzin tradycyjnie związanych z Rybnikiem: hutnictwa, przemysłu i handlu, wspólnoty miejskiej, górnictwa i rolnictwa.
Zwieńczeniem prac jest specjalna strona internetowa siw.rybnik.eu, stanowiąca zarówno prezentację, jak i manual on-line – poglądową instrukcję stosowania oraz stale aktualizowaną bazę komponentów systemu identyfikacji wizualnej.
przejdź na stronę manuala

  

Nagrody:

Dobry Wzór 2019 - nagroda w kategorii "Grafika użytkowa" 
RE:PL - Rebranding Roku 2018 i wyróżnienie elektorów w plebiscycie Branding Monitor
Śląska Rzecz 2018 - wyróżnienie STGU w kategorii Identyfikacja Wizualna