Jeruszalajim, Jeruzalem, Uruszalim, Al-Quds, Hierusalem, Aelia Capitolina, Jerozolima. Miejsce tak ważne dla żydowskiej historii i kultury, że zaczerpnięty z herbu miasta Lew Judy znalazł się 2013 r. w logo Festiwalu Kultury Żydowskiej, a 27. edycja FKŻ została w całości poświęcona Jerozolimie.

Jerozolima to jedyne miasto na świecie, gdzie różne przestrzenie kulturowe, historyczne, religijne, czy społeczne układają się w tak wiele warstw – ale nie po to, by zastygać na swoim miejscu, lecz by mieszać się, wzajemnie przenikać i walczyć o należne
im miejsce.

2017

Creative & art direction: Oksana Shmygol, Julek Wierzchowski
Design: Oksana Shmygol, Julek Wierzchowski, Tomasz Jurecki
Klip: Iggy Pacanowski, Project management: Mirosław Kliś

   

Wielowarstwowość, złożoność i dynamika Jerozolimy stały się inspiracją identyfikacji wizualnej 27. odsłony Festiwalu. Złoty kolor, charakterystyczny dla FKŻ, znów znajduje głębokie uzasadnienie: Złota Jerozolima przenika się i miesza z czernią, bielą i wielością faktur, odzwierciedlając charakter miasta. Pięknego, fascynującego, ale też wymagającego i niełatwego w odbiorze.