.25 = Kwartał


W czerwcu 2015 odbyła się jubileuszowa, 25. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej poświęcona Kwartałowi – zarówno Kazimierzowi, jak i innym żydowskim dzielnicom na świecie.

2015
Art direction: Marcin Wolny
Design: Tomasz Jurecki, Oksana Shmygol, Julek Wierzchowski
Foto: Nawer, Michał Ramus, Mateusz Torbus

Rocznicowy 25. FKŻ zmieniliśmy na .25 FKŻ, czyli jedną czwartą / quarter / kwartał / dzielnicę. Biuro architektoniczne Bud Cud stworzyło na tyłach Starej Synagogi Kwartał FKŻ – centrum festiwalowych wydarzeń, a my wszystkie materiały podzieliliśmy na ćwiartki. 

print-25fkz
print-detal-25fkz
branding-miejsca-25fkz
logo-branding-25fkz
program-25fkz
identyfikacja-wizualna-25fkz
gadzet-25fkz
plakat-25fkz
plakat-25fkz
plakat-25fkz
jerusalem-25fkz
signage-design-25fkz
outdoor-25fkz
koszulki-25fkz
branding-25fkz
gadzet-25fkz
outdoor-25fkz
outdoor-25fkz
outdoor-25fkz
Po raz trzeci z kolei przygotowaliśmy kompletną oprawę graficzną Festiwalu: plakaty, program oraz komplet festiwalowych druków, oznaczeń i materiałów promocyjnych.