branding-23fkz
plakat-23fkz
oprawa-graficzna-23fkz
slup-reklamowy-festiwal
program-festiwal-23fkz
program-festiwal
program-festiwal-23fkz
program-festiwal-23fkz
program-festiwal-23fkz
program-festiwal-23fkz

Nie jesteśmy festiwalem klezmerskim – jesteśmy festiwalem współczesnej różnorodnej kultury żydowskiej. Pamiętając o przeszłości i tradycji pokazujemy, czym kultura żydowska będzie jutro.

flaga-23fkz

Naszym zadaniem było skonstruowanie komunikatu, który odetnie festiwal od dotychczasowych obciążeń i stereotypów oraz pokaże, że kultura żydowska rozwija się i ewoluuje.

Kluczowymi problemami były brak czytelnej myśli przewodniej oraz słaba koordynacja działań promocyjnych. Uporządkowaliśmy działania promocyjne, PR, wizerunkowe i informacyjne. Nowa identyfikacja wizualna komunikuje FKŻ jako wydarzenie prezentujące kulturę zarówno tradycyjną jak i nowoczesną. Zaprojektowane logo odnosi się do Lwa Judy – jednego z ważniejszych symboli żydostwa, nie tak wyeksploatowanego jak gwiazda Dawida, menora czy Hamsa.

Program festiwalu podzieliliśmy na części sprofilowane z uwzględnieniem zarówno różnorodności repertuaru, jak i charakteru odbiorców: Classic, Off, Art, Idee, Kids oraz program imprez towarzyszących – FKŻ & Co. Opracowanie objęło identyfikację wizualną festiwalu, logo, nadzór nad wdrożeniem materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz realizację spotu video.

logo-Festiwal-Kultury-Żydowskiej
plakat-23fkz
plakaty-23fkz
idnetyfikacja-wizualna-23fkz
logo-Festiwal-Kultury-Żydowskiej

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie to jeden z największych i najstarszych festiwali na świecie prezentujących zarówno tradycyjną jak i współczesną kulturę żydowską. W programie każdej edycji znajdują się koncerty, wykłady, spotkania, warsztaty, wystawy, happeningi
– co roku przyciągające ok. 30 000 osób

2013
Creative direction: Marcin Wolny
Concept: Marcin Wolny, Łukasz Wojtysko, Mirosław Kliś
Design: Marcin Wolny, Oksana Shmygol,
Julek Wierzchowski, Tomasz Jurecki
Video: Łukasz Wiśniewski