Koncept. Śląskie zakłady mięsne Madej i Wróbel zaprosiły nas do przetargu na relaunch marki produktowej wędlin. Klientowi zależało na wyeksponowaniu rodzinnych tradycji firmy. Zaproponowaliśmy, by zakład pokazać jako tradycyjną, lokalną masarnię, bawiąc się przy tym nazwiskami właścicieli. Zaprojektowaliśmy logo z bajkową ryciną wróbla - masarza, utrzymane w stylistyce retro opakowania oraz komplet firmowych materiałów i oznaczeń. Częścią projektu była propozycja zmiany nazw wędlin na nowe, inspirowane historią i geografią Górnego Śląska.

Concept / brand designJulian Wierzchowski
Packaging / graphic design: Julian Wierzchowski, Oksana Shmygol / 2012