Jagiellońskie Centrum Innowacji to instytucja założona przez Uniwersytet Jagielloński, działająca na styku Life Science i biznesu. Zajmuje się inwestycjami w obszarze biotechnologii, transferem technologii, specjalistycznymi usługami, wspieraniem przedsiębiorczości, networkingiem i edukacją. W ramach JCI powstał Park Life Science – ośrodek nowoczesnych biotechnologii obejmujący wyspecjalizowane powierzchnie pod najem, inkubator przedsiębiorczości oraz centrum networkingu i edukacji.

Kluczowe problemy w dotychczasowym komunikacie JCI:

Mnogość usług i marek, nieujętych we wspólny i czytelny system nazewnictwa i oznaczeń. Chaos informacyjny, wynikająca z niego nieczytelność oferty i niska rozpoznawalność marki. Sprzeczne podstawowe wartości marki (tradycja i „ciężar” UJ vs. innowacyjność i dynamika). Corporate Identity – niespójne z wartościami marki i nie oddające jej charakteru, bez systemu porządkującego liczne sub-brandy o dość skomplikowanej strukturze zależności. Key visual atrakcyjny wizualnie, ale projektowany na bieżąco, bez jednorodnego zamysłu pozwalającego wygenerować zrozumiały i skuteczny komunikat.

Efekt / rozwiązanie:

Uporządkowane architektury brandów i struktury oferty: wydzielenie trzech grup aktywności: Finansowanie i Rozwój, Life Science Park i Edukacja, utworzenie marki parasolowej JCI oraz przyporządkowanie podmiotów do odpowiadającego im obszaru aktywności. Ujednolicenie nazewnictwa - opracowanie systemu nazewniczego z główną marką parasolową JCI. Zdefiniowanie key message i key visual, opracowanie identyfikacji wizualnej oraz kodu kolorystycznego ułatwiającego identyfikację poszczególnych sfer aktywności.

Strategia: Karina Wieczorek, Marcin Wolny Creative direction: Marcin Wolny  Design: Oksana Shmygol  Ilustracje: Antek Korzeniowski  /  2011