Instytut Ochrony Przyrody PAN


Placówka naukowa działająca na rzecz ochrony przyrody. Prowadzi badania naukowe dokumentując stan i zagrożenia biologiczne oraz współtworząc programy ochrony dziedzictwa przyrodniczego w naszym kraju np. program Natura 2000, Gatunki Obce. Instytut zwrócił się do nas o zaprojektowanie nowej strony, jednak udało się namówić do odświeżenia identyfikacji wizualnej - powstało nowe logo i materiały oraz nowa strona www.

Concept / Graphic design: Ula Krzyżak / 2008