23. Festiwal Kultury Żydowskiej

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie to jeden z największych i najstarszych festiwali na świecie prezentujących zarówno tradycyjną jak i współczesną kulturę żydowską. W programie każdej edycji znajdują się koncerty, wykłady, spotkania, warsztaty, wystawy, happeningi – co roku przyciągające ok. 30 000 osób. Festiwal pokazuje nowe trendy kultury żydowskiej:
„Nie jesteśmy festiwalem klezmerskim – jesteśmy festiwalem współczesnej różnorodnej kultury żydowskiej. Pamiętając o przeszłości i tradycji pokazujemy, czym kultura żydowska będzie jutro".

Zadanie

Skonstruowanie komunikatu, który odetnie od dotychczasowych obciążeń i stereotypów oraz pokaże, że kultura żydowska rozwija się i ewoluuje. Rozwiązanie kluczowych problemu: braku czytelnej myśli przewodniej i słabej koordynacji działań promocyjnych.

Efekt

Uporządkowanie i unowocześnienie działań promocyjnych, PR, wizerunkowych i informacyjnych, zaprojektowanie struktury informacji oraz oprawy wizualnej. Wyraźna komunikacja FKŻ jako wydarzenia prezentującego kulturę zarówno tradycyjną jak i nowoczesną, zaakcentowanie tej ostatniej. Zaprojektowanie nowego logo odnoszącego się do Lwa Judy – jednego z ważniejszych symboli żydostwa, nie tak wyeksploatowanego jak gwiazda Dawida, menora czy Hamsa. 

Opracowanie zmian programowych, podział programu na części sprofilowane z uwzględnieniem zarówno różnorodności repertuaru, jak i charakteru odbiorców: Classic, Off, Art, Idee, Kids oraz program imprez towarzyszących – FKŻ & Co. Opracowanie oprawy graficznej festiwalu, nadzór nad wdrożeniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, realizacja spotu video.

Creative direction: Marcin Wolny
Concept: Marcin Wolny, Łukasz Wojtysko, Mirosław Kliś
Design: Marcin Wolny, Oksana Shmygol, Julian Wierzchowski, Tomasz Jurecki
Video: Łukasz Wiśniewski /2013