Cohabitat to NGO zajmująca się budownictwem alternatywnym z dość rozbudowanym portfolio powiązanych podmiotów – fundacją, corocznym festiwalem, cyklem warsztatów itp. Projekt objął uporządkowanie architektury marki, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz opracowanie kompletu materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Concept + design: Urszula Krzyżak, Tomasz Jurecki, Antek Korzeniowski  /  2011