W 2013 opracowaliśmy oprawę wizualną 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej, odświeżając przy okazji cały wizerunek tego wydarzenia. Współpraca okazała się na tyle udana, że organizatorzy FKŻ zlecili nam przygotowanie oprawy kolejnej, 24. edycji. W 2014 program festiwalu został podzielony na cztery bloki tematyczne: Mizrach, Aszkenaz, Dybuk i Kibuc, co znalazło odzwierciedlenie w oprawie wizualnej: cztery słowa-klucze stały się motywami wiodącymi materiałów festiwalowych. Zmiany w warstwie wizualnej w stosunku do poprzedniej edycji były kosmetyczne. Uznaliśmy że przeprowadzony rok wcześniej relaunch był na tyle wyrazisty, że powinniśmy stworzyć oprawę stanowiącą wyraźną kontynuację, a nie kolejną rewolucję.

Art direction: Marcin Wolny
Design: Oksana Shmygol, Tomasz Jurecki
Video: Łukasz Wiśniewski /2014