.25 = Kwartał

W czerwcu 2015 odbyła się jubileuszowa, 25. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej poświęcona Kwartałowi – zarówno Kazimierzowi, jak i innym żydowskim dzielnicom na świecie.

Dlatego rocznicowy 25. FKŻ zmieniliśmy na .25 FKŻ, czyli jedną czwartą / quarter / kwartał / dzielnicę. Biuro architektoniczne Bud Cud stworzyło na tyłach Starej Synagogi Kwartał FKŻ – centrum festiwalowych wydarzeń, a my wszystkie materiały podzieliliśmy na ćwiartki. Po raz kolejny przygotowaliśmy kompletną oprawę graficzną Festiwalu: plakaty, program oraz komplet festiwalowych druków, oznaczeń i materiałów promocyjnych.

Art direction: Marcin Wolny
Design: Tomasz Jurecki, Oksana Shmygol, Julian Wierzchowski
Foto: Nawer, Michał Ramus, Mateusz Torbus / 2015